aanmelding

aanmeldingsformulier 
Deelnemer
telefoonnr
email
Inschrijven kost € 10,00, Vaarroute www.kaegsegondelvaart.nl

Reglement en voorwaarden

  • De Kaegse Gondelvaart wordt georganiseerd door de commissie 'Kaegse Gondelvaart' van de Stichting Promotie Kaag.
  • Deelname aan de Kaegse Gondelvaart geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
  • De deelnemer dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
  • Tijdens deelname aan de Kaegse Gondelvaart dienen aanwijzingen van de organisatie, politie en hulpdiensten ten alletijde te worden opgevolgd.
  • De organisator is op geen enkel wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte van de deelnemers, voor verlies van bezittingen of voor elk ander door de deelnemer geleden schade of nadeel.
  • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
  • Marifoonkanaal 77.

Bovenal wensen wij u een fantastische tocht over de Kagerplassen.

Aldus verklaard op....................

Deelnemer................................... Bootnaam...............................

Ingevulde formulier naar kaegsegondelvaart@gmail.com, Whatsapp naar 06-22 57 18 01 of 06-12 20 28 81.

Welkom op de Kaag op 18 augustus.Wist u dat we ook een middag programma hebben. Kijk op onze website www.kaegsegondelvaart.nl