Kaegse Gondelvaart

Na een fantastische- en geslaagde dag in 2018 heeft de commissie Gondelvaart zich ingespannen om het evenement in 2019 te evenaren.

De conclusie is echter dat met de geringe financiƫle middelen door o.a. het niet verkrijgen van subsidie het niet gaat lukken een vuurwerk te presenteren en andere activiteiten zoals in 2018 te ontwikkelen.

De commissie heeft meer tijd nodig om een concept te ontwikkelen waarbij de watersport in bredere zin gepresenteerd zal worden en waar de horeca op het eiland e.o. een meer belangrijke plaats zal krijgen en een nieuw financieel draagvlak moet ontstaan.

Van afstel voor de toekomst is zeker geen sprake; we stellen de gondelvaart 1 jaar uit; de eerstvolgende dag van het evenement plannen we op de laatste zaterdag van augustus dat wordt dus

29 augustus 2020.